• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Informace o centru

  Centrum CŽV koordinuje činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání v rámci rektorátu a univerzity. Rovněž se podílí na uskutečňování vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance univerzity a na uskutečňování programů celoživotního vzdělávání pro širokou odbornou a laickou veřejnost.


  Agenda centra:

  ·  programy celoživotního vzdělávání zaměřené na výkon povolání a zaměřené zájmově

  ·  mezinárodně uznávané kursy

  ·  Univerzita třetího věku

  ·  organizace slavnostních zakončení programů U3V

  ·  propagace celoživotního vzdělávání

  ·  státní rigorózní zkoušky

  ·  organizace společných rigorózních promocí

  ·  vydávání rigorózních diplomů mimo promoce

  ·  matriční knihy absolventů státní rigorózní zkoušky

  ·  metodická a koncepční činnost

  ·  informační, poradenská a konzultační činnost

  ·  provádění analýz a šetření

  ·  spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů univerzity pro státní rigorózní zkoušky a celoživotní vzdělávání

  ·  zabezpečení činnosti Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy


  Sídlo:

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36  Praha 1

  E-mail: cczv@ruk.cuni.cz

  Web: www.cczv.cuni.cz 


  Poslední změna: 21. červen 2017 14:20 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám