• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  
  • Vzdělávání zaměstnanců UK

  Vzdělávání zaměstnanců UK

  Vzdělávání zaměstnanců na UK


  Výkonnost každé organizace je dána výkonností procesů a výkonností lidí; obě výkonnosti jsou na sobě vzájemně závislé. Výkonnost zaměstnanců je řízena nejen pomocí hodnocení a odměňování, ale i jejich rozvojem. Univerzita Karlova je unikátní svou kulturou, strategií a organizační strukturou.

  K zajištění soustavného zvyšování kvality výuky musí univerzita mimo jiné neustále reagovat na vnější podmínky (rozvoj vědy a poznání, demografickou křivku, legislativní změny atd.). Organizace je na dobré úrovni, jestliže má odborně a personálně připravené jedince (s vhodným kompetenčním profilem).


  Centrum CŽV se mimo jiné podílí na realizaci vzdělávacích aktivit určených pro akademické pracovníky univerzity a doktorandy, které podporují jejich pedagogické dovednosti a kompetence.


  V letním semestru AR 2016/2017 se uskutečnila série čtyř seminářů na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Tyto semináře vedla hostující profesorka Sarah Leupen z University of Maryland, Baltimore County, certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod. Cílem těchto seminářů byl rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. O účast na seminářích byl enormní zájem a rovněž ohlas posluchačů byl velmi kladný.


  Záznamy z jednotlivých seminářů si můžete přehrát v playlistu UK.
  Poslední změna: 21. červen 2017 14:08 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám