• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Vzdělávání zaměstnanců UK

  Vzdělávání zaměstnanců UK

  Vzdělávání zaměstnanců na UK


  Výkonnost každé organizace je dána výkonností procesů a výkonností lidí; obě výkonnosti jsou na sobě vzájemně závislé. Výkonnost zaměstnanců je řízena nejen pomocí hodnocení a odměňování, ale i jejich rozvojem.


  Centrum CŽV se mimo jiné podílí na realizaci vzdělávacích aktivit určených pro akademické a neakademické pracovníky univerzity, které jsou zaměřeny na rozvoj pedagogických, sociálně-psychologických, manažerských a dalších odborných dovedností.


  Poslední změna: 2. únor 2018 10:32 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám