• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Program LS 2017/2018

  Program LS 2017/2018


  Výuka probíhá v prostorách Karolina vždy ve středu od 16.00 do 19.00 hod. (místnost je uvedena u příslušného data).


  17. 1. 2018 Úvodní setkání: Jsem tady správně?


  (Zelená posluchárna)


  Představení koncepce kurzu a lektorského týmu, úvod do vysokoškolské pedagogiky jako vědní disciplíny, nástin současného postavení vysokých škol, měnící se požadavky na vysokoškolské učitele.


  24. 1. 2018 Jaký vliv má typ osobnosti vyučujících na zvládání učitelské profese?


  (Zelená posluchárna)


  Silné a slabé stránky vysokoškolských vyučujících, jaký typ studenti přijímají, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv.


  31. 1. 2018 Jak komunikovat se studenty?


  (Zelená posluchárna)


  Studenti vysoké školy, jejich vzdělávací potřeby a specifika jejich motivace, práce s nadanými a s problematickými studenty.


  7. 2. 2018 Jak studenty něco naučit?


  (Zelená posluchárna)


  Cíle a modely výuky, moderní typy vyučování, způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení, hodnocení výsledků učení studentů.


  14. 2. 2018 Jak se připravovat na výuku a dobře ji vést? K čemu lze využít e-learning?


  (Zelená posluchárna)


  Formy výuky na vysoké škole, dobré vedení přednášky, semináře či cvičení, interakce v hodině, plánování výuky, příprava studijních materiálů, návaznost přednáška - cvičení, komunikace vyučujících. LMS Moodle: online podpora výuky, pedagogické využití Moodle, praktické ukázky.


  21. 2. 2018 Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?


  Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  21. 2. 2018 Jak při přednášce neztratit hlas?


  Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.


  Přednášky 21. 2. 2018 se konají ve třech místnostech: Zelená posluchárna, Modrá posluchárna a Velká zasedací síň.


  28. 2. 201 Závěrečné setkání: Co bude dál?


  (Zelená posluchárna, Malá aula)


  Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.


  Poslední změna: 26. únor 2018 16:09 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám