• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  

  Program ZS 2017/2018

  Program ZS 2017/2018


  Výuka probíhá v prostorách Karolina vždy ve středu od 16.00 do 19.00 hod. (místnost je uvedena u příslušného data).


  1. 11. 2017 Úvodní setkání: Jsem tady správně?


  (Zelená posluchárna)


  Představení koncepce kurzu a lektorského týmu, úvod do vysokoškolské pedagogiky jako vědní disciplíny, nástin současného postavení vysokých škol, měnící se požadavky na vysokoškolské učitele.


  8. 11. 2017 Jaký vliv má typ osobnosti vyučujících na zvládání učitelské profese?


  (Zelená posluchárna)


  Silné a slabé stránky vysokoškolských vyučujících, jaký typ studenti přijímají, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv.


  15. 11. 2017 Jak komunikovat se studenty?


  (Zelená posluchárna)


  Studenti vysoké školy, jejich vzdělávací potřeby a specifika jejich motivace, práce s nadanými a s problematickými studenty.


  22. 11. 2017 Jak studenty něco naučit?


  (Zelená posluchárna)


  Cíle a modely výuky, moderní typy vyučování, způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení, hodnocení výsledků učení studentů.


  29. 11. 2017 Jak se připravovat na výuku a dobře ji vést? K čemu lze využít e-learning?


  (Malá aula)


  Formy výuky na vysoké škole, dobré vedení přednášky, semináře či cvičení, interakce v hodině, plánování výuky, příprava studijních materiálů, návaznost přednáška - cvičení, komunikace vyučujících. LMS Moodle: online podpora výuky, pedagogické využití Moodle, praktické ukázky.


  6. 12. 2017 Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?


  (Velká zasedací síň)


  Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  6. 12. 2017 Jak při přednášce neztratit hlas?


  (Malá aula)


  Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.


  13. 12. 2017 Závěrečné setkání: Co bude dál?


  (Velká zasedací síň)


  Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.


  Poslední změna: 21. září 2017 09:12 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám