• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Státní rigorózní zkouška

  Státní rigorózní zkouška

  Státní rigorózní zkouška (SRZ)


  Od pondělí 26. 3. 2018 přechází agenda Státních rigorózních zkoušek pod Odbor pro studium a záležitosti studentů (OSZS), Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního VŠ vzdělání. Oddělení sídlí v prostorách Karolina Celetná 14, dvůr, 1. nadzemní podlaží – přízemí seminární místnosti 2.

  Kontaktní osobou pro agendu SRZ a organizaci společných rigorózních promocí je Ing. Kateřina Molová (email: katerina.molova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 263).

  Vydávání diplomů bude probíhat na výše uvedené adrese vždy ve středu od 10:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod.


  Dle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.


  Postup podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání této zkoušky na fakultách Univerzity Karlovy, její průběh a hodnocení, poplatek spojený s přijetím přihlášky a s konáním státní rigorózní zkoušky a úplatu spojenou s přípravou ke státní rigorózní zkoušky upravuje RIGORÓZNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY.
  Poslední změna: 13. březen 2018 14:19 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám