• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  

  Převzetí diplomu

  O vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita diplom s uvedením akademického titulu, který byl udělen. Přílohou diplomu je vysvědčení o státní rigorózní zkoušce. Diplom a vysvědčení jsou vydávány zpravidla při akademickém obřadu. V Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy najdete přesný průběh promoce. Diplom včetně vysvědčení lze však převzít také mimo promoci.


  Úřední hodiny pro převzetí rigorózních diplomů mimo promoci:


  kancelář č. 211


  Středa 10:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00


  Po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto hodiny.


  Způsob předání diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky mimo promoci stanovuje opatření rektora č. 55/2017, článek 5..


  Absolvent, který se odmítl či nemohl promoce zúčastnit, se dostaví k převzetí diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky na rektorát univerzity na Centrum celoživotního vzdělávání. Převzetí diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky potvrzuje absolvent podpisem do Matriky absolventů státní rigorózní zkoušky. Absolventovi je současně s diplomem o vykonání státní rigorózní zkoušky vydáno vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky.


  Absolventa může zastoupit pouze osoba, která se prokáže originální plnou mocí. Vzor plné moci je uveden níže. Nejbližší možný termín pro převzetí diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky včetně vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky sdělí absolventovi fakulta.


  Vzor plné moci
  Poslední změna: 1. září 2017 15:32 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám