• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  

  Program rozvoje sociálně-psychologických a manažerských kompetencí

  Sociálně-psychologické a manažerské kompetence


  Univerzita Karlova zahajuje od ledna 2018 Program rozvoje sociálně-psychologických a manažerských kompetencí pracovníků Univerzity Karlovy.


  Modul Rozvoj sociálně-psychologických a dalších kompetencí je určen akademickým, vědeckým a hospodářsko-správním, technickým, odborným a dalším pracovníkům.


  Pro akademické, vědecké a neakademické vedoucí pracovníky a jejich zástupce (ředitelé ústavů, vedoucí kateder a jejich zástupci, vedoucí pracovníci rektorátu, děkanátů a odborných oddělení fakult a jejich zástupci) je program koncipován ve dvou modulech. Navazujícím modulem na modul Rozvoj sociálně-psychologických a dalších kompetencí je modul Rozvoj manažerských kompetencí.


  Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody.
  Poslední změna: 25. září 2017 11:15 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám