• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Sociálně-psychologické a manažerské dovednosti

  Sociálně-psychologické a manažerské dovednosti


  Univerzita Karlova zahájila v únoru Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností a Program rozvoje manažerských dovedností pracovníků Univerzity Karlovy.


  Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností je určen akademickým, vědeckým a hospodářsko-správním, technickým, odborným a dalším pracovníkům.


  Program rozvoje manažerských dovedností je určen akademickým, vědeckým a neakademickým vedoucím pracovníkům a jejich zástupcům (ředitelé ústavů, vedoucí kateder a jejich zástupci, vedoucí pracovníci rektorátu, děkanátů a odborných oddělení fakult a jejich zástupci).


  Oba tyto programy jsou realizovány v rámci celouniverzitního projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Pracovníci UK se mohou z důvodu naplnění závazných indikátorů projektu zúčastnit buď Programu rozvoje sociálně-psychologických dovedností nebo Programu rozvoje manažerských dovedností.


  Programy jsou orientovány na praxi, jsou zaměřeny na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody.


  Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


  Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

  Poslední změna: 4. říjen 2018 10:43 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám