• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  

  Juniorská univerzita na UK

  Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově (JUK)


  V rámci aktivit pro veřejnost uskutečňuje Centrum celoživotního vzdělávání program Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově, jehož třetí ročník se uskuteční také v akademické roce 2017/2018 v období od září do prosince 2017.

  Program je určen  pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro vyšší stupeň) a je uskutečňován formou přednášek jednotlivých zapojených fakult a dalších součástí univerzity. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření příslušných fakult a dalších součástí a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol.

  Program je realizován ve dvou zaměřeních, tj. humanitně-společenském a přírodovědně-lékařském s kapacitou pro 100 účastníků v každém zaměření. Registrace pro aktuální ročník byla spuštěna 28. 8. 2017. Účast v programu je zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách Juniorské univerzity.


  Poslední změna: 15. září 2017 08:36 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám