• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Katalog celoživotního vzdělávání

  Katalog celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru (Katalog CŽV)


  Ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií byl vytvořen Katalog celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru (Katalog CŽV). Tento katalog vznikl na základě potřeby profilovat velmi kvalitní širokospektrální nabídku programů celoživotního vzdělávání, které fakulty a další součásti univerzity poskytují a aplikační sféra tuto ucelenou nabídku postrádá. Katalog CŽV je užitečným nástrojem, kdy prostřednictvím vzdělávání lidí z praxe předává univerzita nejnovější vědecké poznatky.


  Firmy i veřejná správa v Katalogu CŽV naleznou uceleně a přehledně na jednom místě nabídku vzdělávacích aktivit, ze které mohou vybírat a kombinovat je podle aktuálních potřeb. Katalog je členěn do tří oblastí (humanitní vědy, přírodní vědy a lékařské vědy). Vzhledem k cílové skupině, pro kterou je katalog určen, nejsou do katalogu zařazeny např. programy CŽV určené pro seniory (U3V), přípravné programy pro uchazeče o studium, jazykové vzdělávání apod.. Katalog CŽV pro aplikační sféru vydaný v tištěné verzi doplňuje průběžně aktualizovaná on-line verze.  Poslední změna: 21. červen 2017 15:24 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám